Wednesday, October 18, 2017

ஜீரணமா இல்லை மரணமா?

எதையுமே உரிய முறையில் ஆராயாமல் பொருட்களின் வெறும் வெளித்தோற்றத்தை அடிப்படையாகக் கொணடு ஊகித்து அவசரகதியில் உருவானவையே நாத்திக சித்தாந்தங்கள் என்பதை நாள் செல்லச்செல்ல அறிவியல் வளர்ச்சி நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. நாத்திக ஆதரவாளர்கள் தங்கள் அணுகுமுறைகளுக்கு அறிவியல் சாயம் பூசினாலும் நவீன அறிவியல் வளர்ச்சியும் கண்டுபிடிப்புகளும் அந்த சாயத்தை வெளுக்கவைத்து விடுகின்றன என்பதை ஆராய்வோர் அறியலாம்.
 உதாரணமாக நமது உணவு ஜீரணிக்கும் செயலை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். உலகில் ஜீவராசிகள் தோன்றிய முதலே தொடர்ந்து நடந்துவரும் ஒரு செயல்தான் ஜீரணம் என்பது. அந்த ஜீவராசிகள் உயிர்வாழ அடிப்படையான காரியம் அது. உயிரினங்களின் தோற்றத்திற்கு அவர்கள் பல்வேறு புனையப்பட்ட காரணங்கள் சொன்னாலும் உயிரினங்கள் தொடர்ந்து உயிர்வாழ ஜீரணம் என்பது அத்தியாவசியமான ஒன்றாகும். அந்த ஜீரணக் கிரியை நடக்க வேண்டுமென்றால் அது தொடர்பான அனைத்து உறுப்புக்களும் இன்று எவ்வாறு பக்குவமான அமைப்பில் பக்குவமான முறையில் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டு கட்டமைப்பாக பக்குவமான கட்டளைக்குக் கீழ் இயக்கப்படுகின்றனவோ அவ்வாறே உயிரினங்கள் தோன்றிய முதலே அவை இயக்கப்பட்டு வந்திருக்கவேண்டும். அப்போதுதான் உருவான உயிர் வாழவும் நிலைநிற்கவும்  முடியும். தேவைகேற்ப உறுப்புக்கள் ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களில் தானாகவே பரிணமித்தன என்ற வாதம் பொய்யான கற்பனையில் உருவானது  என்பதை எந்த ஒரு சாமானியனும் புரிந்துகொள்ள முடியும்.
நாளுக்கு நாள் வளரும் அறிவியல் புதுப்புது உண்மைகளை வெளிப்படுத்தும்போது நமது உடலுக்கு மட்டுமல்ல முழு உலகத்திற்கும் பின்னால் ஒரு நுண்ணறிவும் சர்வவல்லமையும் கொண்ட படைப்பாளன் இருக்கிறான் என்ற உண்மை ஊர்ஜிதம் செய்யப்படுகிறது. உதாரணமாக நமது உடலின் பல்வேறு பாகங்களை மின்னணு நுண்ணோக்கிகளின் (elctron microscope) வழியாக ஆராயும்போது அவற்றில் எவ்வளவு நுணுக்கமான அமைப்புகளும் சிக்கலான (complicated) இணைப்புகளும்  இயக்கங்களும் நிர்வாகமும் அவற்றின் இன்றியமையாமையும் புரிய வருகிறது. அவை அதி துல்லியமான நுண்ணறிவு கொண்டவனும் அனைத்துக் காரியங்களையும் பக்குவமாக அறிந்தவனும் நிர்வகிப்பவனும் திட்டமிடுபவனும் ஆகிய இறைவனால் வடிவமைக்கப்பட்டு பரிபாலிக்கப்படுகின்றன என்ற உண்மையை உறுதி செய்கின்றன.
= (நபியே!) உயர்வான உம் இறைவனுடைய திருப் பெயரைத் துதிப்பீராக! அவன் எத்தகையவன் எனில், அவன்தான் படைத்தான்; அவைகளை ஒழுங்குபடுத்தினான். மேலும் (படைப்பினங்களுக்குரிய) விதியை நிர்ணயித்தான்; பிறகு வழிகாட்டினான். (திருக்குர்ஆன் 87:1-3)
ஜீரணம் என்ற அற்புதம்
மனித உடலில் ஜீரணம் என்பது நடக்கவேண்டும் என்றால் கீழ்கண்டவை கண்டிப்பாக இருக்கவேண்டும். இவையெல்லாம் ஒரு படைப்பாளன் இன்றி நடைபெற இயலுமா என்பதை சிந்தித்துப்பாருங்கள்:
= முறையாக வரிசைப்படுத்தப்பட்டு இணைக்கப்பட்ட ஜீரண உறுப்புக்கள் மற்றும் உணவு ஜீரணிக்க உதவும் சுரப்பிகளின் கட்டமைப்பு (digestive system),  ஜீரணத்தின்  பயன்களை (தெம்பு, இரத்த அணுக்கள், புரதம் போன்றவற்றை) உள்வாங்கக் கூடிய உறுப்புக்களின் கட்டமைப்பு, இவைகள் முறையாக ஒன்றுக்கொன்று இணைக்கப்படுதல், அதற்கான இயங்கமைப்பு (control mechanism) மற்றும் மென்பொருள்(software), திறன் மூலம் (power source) நிர்வாகம் என்பவை தேவை.     
= உண்பதற்குத் தகுதிவாய்ந்த பொருள் – அதாவது ஜீரணக் கட்டமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய, ஜீரணம் ஆகக்கூடிய, சுவையுள்ள, உண்டால் உடலுக்கு சக்தி, பசியாறுதல், வளர்ச்சி போன்ற பயன்களைத் தரக்கூடிய உணவுப்பொருள் - இருக்க வேண்டும்.
= உண்பதற்கான நாட்டம் அல்லது தேவை உண்பவருக்கு ஏற்படவேண்டும். பசி, உணவு இருக்கும் இடம் அறிதல், அவற்றை நோக்கி நடத்தல், இவற்றுக்குரிய சக்தி போன்றவை.
= அப்பொருள் உண்பதற்குத் தகுதிவாய்ந்ததென அறிவிக்கும் வாசம், சுவை, நிறம், மென்மை போன்ற குணங்கள் அப்பொருளுக்கு இருக்கவேண்டும். உண்பவருக்கு அவற்றைப் பிரித்தறிய மற்றும் தகுதியைப் பரிசோதிக்கும் உணர்வாற்றல் இருக்கவேண்டும்.
= உணவுப்பொருள் வாயை அடையவேண்டும் - உணவை ஊட்டுவதற்கான ஏற்பாடு வேண்டும். அதாவது கை மற்றும் விரல்கள் இவற்றின் மூட்டுகள் ஒத்துழைத்து உணவை பிடித்தல், பிசைதல், ஊட்டுதல் போன்றவை நடைபெற வேண்டும்.
= வாய்க்குள் உணவை மெல்லுவதற்கு மேல்தாடை, கீழ்த்தாடை, சரியான அமைப்பில் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட பற்கள், சுவை உணரும் நாக்கு, சரியான விகிதத்தில் உமிழ்நீர் சுரப்பு, அதற்கு கட்டளையிடும் மற்றும் கட்டுபடுத்தும் இயங்கமைப்பு, அரைத்த உணவு வெளியே சிந்தாமல் தடுக்கக்கூடிய வகையில் பற்களும் மென்மையான உதடுகளும் இவற்றைத் தேவையுணர்ந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய இயங்கமைப்பு மற்றும் மென்பொருள் தேவை.
= அரைத்த உணவை அடுத்த கட்டத்திற்கு – உணவுக் குழாய்க்கு -  அனுப்ப வாய் என்ற கூட்டுடன் உணவுக்குழாய் உரியமுறையில் இணைத்தல். தொண்டை என்ற ஜங்க்ஷனில் அரைபட்ட உணவு மூச்சுக் குழாய்க்குள் செல்லாமல் அதை உணவுக் குழாய்க்குத் திருப்புவதற்கு உரிய வால்வ் (valve), இதற்கு வேண்டிய இயங்கமைப்பு, மென்பொருள் போன்றவை.
= இதைப்போலவே அடுத்து வயிறு, சிறுகுடல், பெருங்குடல் என ஜீரண உறுப்புக்கள் அனைத்திலும் என்ன தேவை என்பதை நீங்கள் ஊகிக்கலாம். மேற்கூறப்பட்ட தேவைகள் ஒரு உதாரணத்திற்காக கூறப்பட்டவை மட்டுமே. இங்கு கூறப்படாத பல தேவைகளும் உள்ளன.
சுருக்கமாக..
சுருக்கமாகச் சொல்வதென்றால் இதுபோல நாம் உண்ணும் உணவின் ஜீரணப்பாதையில் அமைந்துள்ள வயிறு, கல்லீரல், பித்தப்பை, கணையம், சிறுகுடல் பெருங்குடல் போன்ற உறுப்புக்களும் சுரப்பிகளும் அவற்றுக்கே உரிய வெளி அமைப்பையும் மற்றும் உள் அமைப்பையும் நுண்ணிய அங்கங்களையும் இயங்கமைப்பையும் தன்னகத்தே கொண்டிருக்க வேண்டும். அரைபட்ட உணவுப்பொருள் ஜீரணப்பாதையில் பயணிக்கும்போது குறிப்பிட்ட வரம்புக்குட்பட்ட அளவில் குறிப்பிட்ட வரம்புக்குட்பட்ட தன்மைகளோடு திரவங்கள் சுரக்க வேண்டும். அவை உணவுப்பொருளோடு கலக்க வேண்டும். அந்தக் கலவை ஒரு உறுப்பில் இருந்து அடுத்த உறுப்பிற்கு கடத்தப்பட வேண்டும். அவ்வாறு கடத்தப்படும்போது இடையே அக்கலவையின் தரக்கட்டுப்பாடு (quality control) செய்யப்பட்டு தரம்குறைந்தவை கழிக்கப்படவும் (filter) வேண்டும். இறுதியில் ஜீரணத்தின் பயன்கள் அவற்றுக்குரிய உறுப்புக்களுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும். அவற்றை தரம் பரிசோதித்து அந்த உறுப்புக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கழிவுகள் வெளியேற்றப்பட வேண்டும். இவ்வாறு பல பணிகளும் ஒருங்கிணைப்போடு நடத்தப்பட வேண்டுமானால் அதற்கான இயங்கமைப்பு, மென்பொருள், திறன்மூலம், நிர்வாகம், பரிபாலனம் என பலவும் தேவைப்படுகின்றன. இவை அனைத்தும் வரையறுக்கப்பட்ட முறையில் தானியங்கியாக மிகப் பக்குவமாக நிர்வகிக்கபடவும் வேண்டும்.
இந்த வழிமுறைகளில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்புகள் மீறப்பட்டால் அங்கு  நடப்பது ஜீரணம் அல்ல, மரணம்! ஏனெனில் இந்த நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்புகள் மீறப்படும்போது உணவு உணவாக இருக்காது. மாறாக அது நஞ்சாக மாறிவிடும் என்பதை நாம் அறிவோம். இதுவரை நாம் கூறியது ஜீரணத்தை நடத்தும் கட்டமைப்பு பற்றி மட்டுமே. இதுபோல எலும்பு (Skeletal) , தசை (muscular), சிறுநீர் (urinary), நரம்பு (nervous), ஜீரணம் (digestive), நாளமில்லா சுரப்பி (endocrine), இனப்பெருக்கம் (reproductive), சுவாசம் (respiratory), இதயம் மற்றும் இரத்தக்குழாய் (cardiovascular), தோல் (integumentary),  நிணநீர் (lymphatic) போன்றவற்றோடு தொடர்புள்ள கட்டமைப்புகள் உங்களது எந்த முயற்சியும் உழைப்பும் பொருட்செலவும் இல்லாமல் இயக்கப்பட்டுக் கொண்டு வருகின்றதல்லவா? அந்த இறைவனுக்கு நாம் நன்றியுடன் நடந்துகொள்ள வேண்டாமா?
= மனிதனே! கொடையாளனான சங்கை மிக்க உன் இறைவனுக்கு மாறு செய்யும்படி உன்னை மருட்டி விட்டது எது? அவனே உன்னைப் படைத்தான்; உன்னைக் குறைகள் எதுவுமின்றிச் செம்மைப்படுத்தினான்; உனக்குப் பொருத்தமான உறுப்புகளை அளித்தான். மேலும், தான் நாடிய உருவத்தில் உன்னை ஒருங்கிணைத்து உண்டாக்கினான். (திருக்குர்ஆன் 82:6-8)


= நீங்கள் எப்படி இறைவனை நம்ப மறுக்கிறீர்கள்? உயிரற்றோராக இருந்த உங்களுக்கு அவனே உயிரூட்டினான்; பின்பு அவன் உங்களை மரிக்கச்செய்வான்; மீண்டும் உங்களை உயிர் பெறச் செய்வான்; இன்னும் நீங்கள் அவன் பக்கமே திருப்பிக்கொண்டுவரப் படுவீர்கள் (திருக்குர்ஆன்  2:28) 

Saturday, September 23, 2017

இஸ்லாம் புதியது அல்ல!

Related image
 இந்த வீடியோவில் சொல்லப்படும் அனைத்து  மனித குலத்திற்கும் பொதுவான அறிவுரைகளைத்தான்  இன்று இஸ்லாம் மறு அறிமுகம் செய்கிறது. முஹம்மது நபியவர்கள் புதிதாக ஒரு மதத்தையோ மார்க்கத்தையோ  போதிக்கவில்லை.  அவருக்கு முன்னர் இந்த பூமியின் பல்வேறு பாகங்களுக்கு பல்வேறு காலகட்டங்களில் வந்து சென்ற அதே இறைநேறியைத் தான் மீண்டும் போதித்து அதன் மூலம் அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்ட உலகமக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தார்.  ஒன்றே குலம் ஒருவனே இறைவன் என்பது உண்மையானால் அந்த ஒரே இறைவன் ஒரே மார்க்கத்தைத் தானே போதிப்பான்? அதுதான் இன்று இஸ்லாம் என்று அறியப்படுகிறது
ஆனாலும் இன்று ஏன் இஸ்லாம் தவறான ஒளியில் ஊடகங்களில் சித்தரிக்கப் படுகிறது?
ஸ்ரீ  இஸ்லாம் உலகளாவிய மனித சமத்துவத்தையும் சகோதரத்துவத்தையும் வலியுறுத்துவது இனத்தின், நிறத்தின், குலத்தின் மேன்மைகளைக் கூறி மக்களைப் பிரித்து சுரண்டி வாழ்வோரால் சகித்துக்கொள்ள முடிவதில்லை!
ஸ்ரீ  படைத்த இறைவனை இடைத்தரகர்கள் இன்றி வீண் சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் இன்றி நேரடியாக வணங்க இஸ்லாம் சொல்லும்போது கடவுளின் பெயரால் மக்களை ஏய்த்துப் பிழைக்கும் இடைத்தரகர்களையும் ஆதிக்க சக்திகளையும் அது அமைதி இழக்கச் செய்கிறது!
ஸ்ரீ  உலகில் அமைதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டுமானால் அநியாயங்களும் மனித உரிமை மீறல்களும் தடுக்கப்படவேண்டும். ஏட்டளவில் பேச்சளவில் என்று இல்லாமல் இஸ்லாம் நடைமுறையில் மக்களை அதற்கு வழிநடத்துகிறது.
ஸ்ரீ  நன்மையை எவுவதையும் தீமையைத் தடுப்பதையும் இறைநம்பிக்கையின் ஒரு பாகமாகவே கற்பிக்கிறது இஸ்லாம்.

 மனிதர்களுக்காக தோற்றுவிக்கப்பட்ட சிறந்த சமுதாயமாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள்; (எனெனில்) நீங்கள் நல்லதைச் செய்ய ஏவுகிறீர்கள்; தீயதை விட்டும் விலக்குகிறீர்கள்;இன்னும் இறைவன் மேல் நம்பிக்கை கொள்கிறீர்கள்; (திருக்குர்ஆன் 3:110)
இஸ்லாம் என்ற உலகளாவிய இயக்கத்தில் மக்கள் இணைய இணைய இதன் வளர்ச்சி  வல்லரசு - கலோனிய - ஏகாதிபத்திய- சக்திகளுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்துகிறது.  இந்த  வளர்ச்சியின்  காரணமாக மக்கள் அநியாயங்களுக்கும் அக்கிரமங்களுக்கும் அவற்றைக் கொண்டு பிழைப்பு நடத்தும் இந்த ஆதிக்க  சக்திகளுக்கும் எதிராகத் திரும்புகிறார்கள்.   இவ்வாதிக்க சக்திகளின் அடிமைத்தளையில் இருந்து தங்கள் நாடுகளை விடுவிப்பதற்காக அவர்களின் கையாட்களுக்கும் கைப்பாவை அரசுகளுக்கும் எதிராகப் போர்க்கொடி தூக்குகிறார்கள். காலனி ஆதிக்கம் தொடங்கிய நாள் முதலே இந்த நாடுகளின் எண்ணெய் வளங்களையும், நிலத்தடி வளங்களையும் இயற்க்கை வளங்களையும் காலாகாலமாக நடத்திவரும் கொள்ளையும், தங்களின் ஆயுத  விற்பனைக்காக எண்ணைவள நாடுகளுக்கு இடையே வெறுப்பு அரசியல் விதைத்து இவர்கள் நடத்திவரும் போர்களும், வட்டி சார்ந்த பொருளாதார ஏற்பாடுகள் மூலம் உலக நாடுகளின் சம்பாத்தியங்களை உறிஞ்சும் சதியும் என அனைத்தும் இஸ்லாத்தின் வளர்ச்சியால் தடைபடும் என்று இவர்கள் பயப்படுகிறார்கள். 

இஸ்லாத்திற்கு எதிரான தந்திரங்கள், சூழ்ச்சிகள் 
இந்த இஸ்லாமிய எழுச்சியை பரவவிடாமல் தடுக்க பல தந்திரங்கள் கையாளப் படுகின்றன.
ஸ்ரீ தங்களின் சக்திவாய்ந்த ஊடகங்களைக் கொண்டு தங்கள் நாட்டின் விடுதலைக்காகவும் மனித உரிமைகளுக்காகவும் போராடுவோரை கிளர்ச்சி யாளர்கள் என்றும் தீவிரவாதிகள் என்றும் பயங்கரவாதிகள் என்றும் முத்திரை குத்தி சிறை களுக்குள் வைத்து சித்திரவதை செய்து அச்சுறுத்துதல்.
ஸ்ரீ இஸ்லாமியர்கள் அதிகம் உள்ள நாடுகளில் கிளர்ச்சியாளர்களை உருவாக்கி அவர்களுக்கு ஆயுத பலமளித்து அவர்களைக் கொண்டே கலவரங்கள் மூட்டியும் பயங்கரவாத தாக்குதல்கள்,குண்டு வெடிப்புகள் போன்றவை நடத்தியும்  இஸ்லாமி யர்களைக் கொல்வது, அதன்மூலம் இஸ்லாத்தையும் இஸ்லாமியர்களையும்  பற்றி தப்பெண்ணம் உருவாக்குவது.
ஸ்ரீ தன் கையாட்களைக் கொண்டு இஸ்லாத்தை தவறான ஒளியில் சித்தரிப்பதற்காக திரைப்படங்கள், கதைகள் புனைந்து அவற்றை ஊடகங்கள், சமூக வலைதளங்கள் மூலம் பரப்பி இஸ்லாத்தின் மீது வெறுப்பை உருவாக்குதல்.
  இன்னும் இவைபோன்ற பலதும் செய்யப்பட்டாலும் இந்த இறைவனின் மார்க்கம்  தடைபடாமல் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை புள்ளிவிவரங்கள் சுட்டிக் காட்டுகின்றன. (www.pewresearch.org)
 ஆனால் உண்மையில் இஸ்லாம் எந்த ஒரு உயிரையும் அநியாயமாகக் கொல்வதோ துன்புறுத்துவதோ கூடாது என்று வன்மையாகத் தடுக்கிறது. அப்பாவிகளைக் கொல்வதும் துன்புறுத்துவதும் பெரும் பாவம் அதை ஒரு முஸ்லிம் செய்தாலும் முஸ்லிம் அல்லாதவர் செய்தாலும் மறுமையில் அதற்கு நரக தண்டனை உண்டென்று எச்சரிக்கிறது குர்ஆன்:
 = எனவே, எவர் ஓர் அணுவளவு நன்மை செய்திருந்தாலும் அத(ற்குரிய பல)னை அவர் கண்டு கொள்வார். அன்றியும், எவர் ஓர் அணுவளவு தீமை செய்திருந்தாலும், அ(தற்குரிய பல)னையும் அவர் கண்டு கொள்வார். (திருக்குர்ஆன் 99:7,8)

மனிதனை மனிதனுக்கு எதிரியாக்கி ஏதேனும் ஒரு நாட்டையோ இனத்தையோ உயர்த்தவோ அழிக்கவோ வந்ததல்ல இஸ்லாம். மாறாக மனித மனங்களை பண்படுத்தி  அதன்வழி உலகெங்கும் தர்மத்தையும் நீதியையும் அமைதியையும் நிலைநாட்டும் சுயசீர்திருத்த இயக்கமே இஸ்லாம் என்பதை விளங்கும்போது இன்றைய எதிரிகள் நாளை இதன் சேவகர்களாகவும் காவலர்களாகவும்  மாறுவார்கள் என்கிறது வரலாறு!

நல்லொழுக்கம் பேணுதலே இஸ்லாம்  
http://quranmalar.blogspot.in/2015/06/blog-post_11.html

Friday, September 22, 2017

திருக்குர்ஆன் நற்செய்தி மலர் - அக்டோபர் 17 இதழ்

 
திருக்குர்ஆன் நற்செய்தி மலர் - அக்டோபர் 17 இதழ்
இதன் மின் பதிப்பை கீழ்கண்ட இணைப்பிலும் வாசிக்கலாம்
https://drive.google.com/file/d/0B3OxgRe6lIusTlpQMlhpSU1iRjg/view?usp=sharing

Wednesday, September 20, 2017

மீண்டும் மீண்டும் படைக்கும் அற்புதம்!

 Related image
 ஒரு கார் அல்லது மொபைல் எவ்வளவு நுணுக்கங்களைக் அதன் பின்னால் கொண்டுள்ளது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். இதை மனிதன் உருவாக்கும் நிலையை அடைவதற்கு மனித குலத்திற்கு பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்கள் தேவைப்பட்டது. அதே கார் அல்லது மொபைல் அல்லது ஒரு ரோபோ தன்னைத்தானே இனப்பெருக்கம் செய்யும் ஒரு செயலை நம்மால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியுமா?  அப்படியென்றால் எண்ணற்ற ஜீவிகளை அவற்றின் பக்குவத்தோடும் நுணுக்கங்களோடும் ஆரம்பம் முதலே படைத்தது மட்டுமல்ல பக்குவமான முறையில் அவற்றின் இனப்பெருக்கத்தையும் நிகழ்த்திக் கொண்டிருக்கும் இறைவனின் படைப்பாற்றலைப் பற்றி வியக்காமல் இருக்கமுடியுமா? 
= இறைவன்  எவ்வாறு முதன் முறையாகப் படைக்கின்றான் என்பதையும், பிறகு எவ்வாறு அதை மீண்டும் படைக்கின்றான் என்பதையும் அவர்கள் என்றுமே கவனித்ததில்லையா? (மீண்டும் படைப்பது எனும்) இந்தப் பணி திண்ணமாக, இறைவனு க்கு எளிதானதாகும். (திருக்குர்ஆன் 29:19) 
 = இவர்களிடம் கூறும்: பூமியில் சுற்றித் திரிந்து பாருங்கள்; எவ்வாறு அவன் முதன் முறையாகப் படைத்துள்ளான் என்று! பின்னர், இறைவன் இன்னொரு தடவையும் வாழ்வை நல்குவான். திண்ணமாக, இறைவன் ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் பேராற்றலுள்ளவன். (திருக்குர்ஆன் 29:20)

நம் உடலையே உதாரணத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்... முதன்முறைப் படைக்கும்போதே அவை தானியங்கியாகவே தங்கள் சந்ததிகளையும் வழிவழியாக உருவாக்கிக்கொள்ளும் அற்புதத்தை என்னவென்று சொல்வது? மனிதர்களும் விலங்குகளும் தாவரங்களும் இன்னபிற ஜீவராசிகளும் இன்னும் நம் கண்களுக்குப் புலப்படுவதும் புலப்படாததுமான எண்ணிலாப் படைப்பினங்களும் தங்களைத் தாங்களே இனவிருத்தி செய்து கொள்ளுதல் என்பது தற்செயலான ஒன்றா?
ஒரு விதையையோ கடுகையோ எள்ளையோ எடுத்து நோட்டமிடுங்கள். அதற்குள் அடங்கியுள்ள மென்பொருளை – அதாவது அதில் அடங்கியுள்ள மூலப்பொருட்களின் இயல்புகளை செயல்பாடுகளை நடத்தையை அல்லது அதிலிருந்து முளைக்கப் போகும் தாவரத்தின் இலை, தண்டு, காம்பு போன்றவற்றின் இயல்புகள், நிறங்கள், வடிவங்கள், போன்ற விவரங்கள் அல்லது எவை எவை என்னென்ன  விதத்தில் அளவையில் விகிதத்தில் இருக்கவேண்டும் என்னும் விவரங்களை இன்னும் நாம் நம்மால் அறிய இயலாத ஏராளமான விவரங்களை கட்டளைகளை  -  முன்கூட்டியே எழுதியதும் இயக்குவதும் கட்டுப்படுத்துவதும் யார்?

 (நபியே!) உயர்வான உம் இறைவனுடைய திருப் பெயரைத் துதிப்பீராக!
அவன் எத்தகையவன் எனில், அவன்தான் படைத்தான்; பொருத்தமாகவும் பக்குவமாகவும் அமைத்தான்மேலும், அவனே (அவற்றுக்கு வேண்டிய அனைத்தையும்) அளவுபட நிர்ணயித்து (அவற்றைப் பெறுவதற்கும் இயங்குவதற்கும்) வழிகாட்டினான். (திருக்குர்ஆன் 87:1-3)

இவ்வாறு படைப்பினங்களுக்குரிய இனப்பெருக்கத்திற்கான திட்டமிடலும் நிர்ணயித்தலும் மூலப்பொருட்களை குறிப்பிட்ட விகிதத்தில்  ஒன்றுசேர்த்தலும் அளவைகள் மாறாமல் கட்டுப்படுத்துவதும் ... என எவ்வளவோ செயல்பாடுகள் தற்செயலாக நிகழ்ந்து விடுமா? ஆம் என்று நம்பும் நாத்திகர்களை நாம் பகுத்தறிவுவாதிகள் என்று கூற முடியுமா?
இந்தக் கேள்வி ஒருபுறம் இருக்க மறுபுறம் இந்தச் செயல்பாடுகளில் எதையுமே நிகழ்த்தாத ஆறடி உயரம் கொண்ட அற்பமான மனிதர்களையும் உயிரற்ற உணர்வற்ற பொருட்களையும் எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு ஒப்பாக்கும் ஆத்திகர்களை தங்கள் நம்பிக்கையை மறுபரிசீலனை செய்ய அழைக்கிறான் உண்மை இறைவன்.

கடவுளர்களைப் பரீட்சித்துப் பாருங்கள்!
இறைவேதம் திருக்குர்ஆனில் இறைவன் மனிதர்கள் அவர்களாகவே ஏற்படுத்திக் கொண்ட கடவுளர்களின் உண்மை நிலையை ஆராய்ந்து பார்த்து அவை வணங்குவதற்குத் தகுதிவாய்ந்தவைதானா என்று ஆராய்ந்து பார்க்கச் சொல்கிறான்:
 = “நீங்கள் ஏற்படுத்திக் கொண்ட கடவுளர்களுள் படைப்புகளை முதன்முறையில் படைத்து பின்னர் மறு முறையும் அவற்றைப் படைக்கக்கூடியவர் எவரும் உள்ளனரா?” என்று (நபியே!) நீர் கேளும். (அவர்களுக்கு) நீர் கூறும்: அல்லாஹ்தான் படைப்புகளை முதன் முறையும் படைக்கின்றான்; பின்னர் அவற்றை மறுமுறையும் படைக்கின்றான். இதன் பிறகும் நீங்கள் எவ்வாறு வழி மாற்றப்படுகின்றீர்கள்?”(திருக்குர்ஆன் 10:34)
(அல்லாஹ் என்றால் வணக்கத்திற்குத் தகுதிவாய்ந்த ஒரே இறைவன் என்று பொருள்)
இப்பிரபஞ்சத்தில் காணும் எண்ணற்ற உயிருள்ளதும் அல்லாததுமான படைப்பினங்களை படைத்தலும் அவற்றை அதிபக்குவமாக இயக்குதலும் அவற்றை மீண்டும்மீண்டும் படைத்தலும் எல்லாம் இறைவன் ஒருவனால் மட்டுமே சாத்தியம் என்பதை நன்றாகவே உணர்ந்துள்ளார்கள் மக்கள். எனினும் இந்தப் படைப்புப் பணியில் எந்த ஒரு பங்கையும் செலுத்தாதவற்றை கடவுளாகக் கற்பனை செய்து எப்படி ஏமாறுகிறார்கள் என்பதைச் சுட்டிக் காட்டுகிறான் இறைவன். 

Monday, August 28, 2017

எளியோர் வறியோர் பற்றிய கவலை

Related image
வாரம் ஒருமுறை வெற்று அறிவுரைகளை மேடைகளில் நின்று தேனொழுக அல்லது வீராவேசமாக போதிப்பது... அதை மக்கள் காதுகுளிரக் கேட்டு ரசிப்பது..... தொடர்ந்து போதித்தவரும் சரி, கேட்டு ரசித்தவர்களும் சரி... இல்லம் சென்று சுவையான உணவருந்தி சுகமாக உறங்கி எழுகிறார்கள். மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே போதனைகளும் ரசிப்பும் உணவும் உறக்கமும் சுகமும் தொடர்கிறது. போதகர் சற்று குரல் வளமும் கவிநயமும் கொண்டவராக இருந்து விட்டால் அவர் அந்த ரசிகர்களின் ஹீரோ ஆகி விடுகிறார். இது போன்ற ஒரு கலாச்சாரம்  எப்படி இஸ்லாம் என்ற வாழ்வியல் கொள்கையை ஏற்றுக் கொண்டவர்களிடையே அமைய முடியும்?
உதாரணமாக பள்ளிவாசலில் மிம்பர் (சிறு மேடை) மீது நின்று உரை நிகழ்த்துபவர், “அண்டை வீட்டார் பசியோடு இருக்கும் போது வயிறார உண்பவன் இறைவிசுவாசி அல்ல!”  என்ற நபிமொழியை  (முஸ்னத் அபூயஃலா) எடுத்துரைக்கிறார். கீழே அமர்ந்து கேட்பவர்களும் கேட்டுவிட்டு உரை முடிந்ததும் பிரிந்து போகிறார்கள். பள்ளிவாசலைச் சுற்றியும் இவர்கள் தாங்கும் வீடுகளைச் சுற்றியும் பல எழைவீடுகள் இருக்கவே செய்கின்றன வறுமையும் இருக்கத்தான் செய்கிறது என்பதை போதித்தவரும் போதனையைக் கேட்டவர்களும் நன்கறிவார்கள். ஆனால் இவர்கள் இந்த  நபிமொழியை செயல்படுத்துவதற்கான வழிகளைப் யோசிக்கவோ கலந்தாலோசிக்கவோ அறவே முயலவில்லை என்றால் அந்த போதனையால் என்ன பயன்? இதுதான் இன்று நாட்டில் சகஜமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நமது சமூகப் பொறுப்புணர்வு என்பது அவ்வளவுதானா?    
இன்று நாம் வாழும் நாட்டில் நமக்கு இருக்கும் பொறுப்பை வசனம் எடுத்துச் சொல்கிறது கீழ்கண்ட வசனம்:
 மனிதர்களுக்காகத் தோற்றுவிக்கப்பட்ட (சமுதாயத்தில்) சிறந்த சமுதாயமாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள்; (ஏனெனில்) நீங்கள் நல்லதைச் செய்ய ஏவுகிறீர்கள்தீயதை விட்டும் விலக்குகிறீர்கள்இன்னும் அல்லாஹ்வின்மேல் (திடமாக) நம்பிக்கை கொள்கிறீர்கள்; ....  (திருக்குர்ஆன் 3:110)
வெற்று சடங்குகளைக் கொண்டது அல்ல இஸ்லாம். மாறாக இறைவனின்  போதனைகளை போதிப்பதும் சரி, அவற்றைக் கேட்பதுவும் சரி, மக்களிடையே அவை செயல் வடிவம் பெற வேண்டும் என்பதற்காகவே இருக்கவேண்டும். நம்மைச்சுற்றி ஏழைகளும் தேவைகள் உடையவர்களும் நிறைந்திருக்கிறார்கள் என்பதை பிறர்சொல்லி நாம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியதில்லை. அவர்களைப்பற்றிய கவலை நம்முள் எழவேண்டும். நமது இறைநம்பிக்கைக்கான ஒரு உரைகல் அதுவாகும்.  
 (நபியே!) நியாயத் தீர்ப்பைப் பொய்ப்பிக்கின்றானே அவனை நீர் பார்த்தீரா? பின்னர் அவன்தான் அநாதைகளை விரட்டுகிறான். மேலும்ஏழைக்கு உணவளிப்பதின் பேரிலும் அவன் தூண்டுவதில்லை.
இன்னும், (கவனமற்ற) தொழுகையாளிகளுக்குக் கேடுதான். அவர்கள் எத்தகையோர் என்றால் தம் தொழுகையில் பராமுகமாக(வும்அசிரத்தையாக)வும் இருப்போர்.  அவர்கள் பிறருக்குக் காண்பிக்(கவே தான் தொழு)கிறார்கள்.  மேலும்அற்பமான (புழங்கும்) பொருள்களைக் (கொடுப்பதை விட்டும்) தடுக்கிறார்கள் (திருக்குர்ஆன் 107:1-7)
நமது தொழுகைகளும் குர்ஆன் ஓதுதலும் உபதேசங்களைக் கேட்டலும் நம்மை நற்செயல்கள் செய்வதற்குத் தூண்டவில்லையாயின் நமது இறைநம்பிக்கையை மறுபரிசோதனை செய்துகொள்ளக் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.
மக்கள் சேவை இறைவனை அஞ்சுவோர் மீது கடமை
மேலும்அல்லாஹ்வையே வழிபடுங்கள்அவனுடன் எதனையும் இணை வைக்காதீர்கள். மேலும்,தாய் தந்தையர்க்கும்நெருங்கிய உறவினர்களுக்கும்அநாதைகளுக்கும்ஏழைகளுக்கும்அண்டை வீட்டிலுள்ள உறவினர்களுக்கும்அருகிலுள்ள அண்டை வீட்டாருக்கும், (பிரயாணம்தொழில் போன்றவற்றில்) கூட்டாளிகளாக இருப்போருக்கும்வழிப்போக்கர்களுக்கும்உங்களிடமுள்ள அடிமைகளுக்கும் அன்புடன் உபகாரம் செய்யுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் கர்வமுடையோராகவீண் பெருமை உடையோராக இருப்பவர்களை நேசிப்பதில்லை. (திருக்குர்ஆன் 4:36)
மேலும்அ(வ்விறை)வன் மீதுள்ள பிரியத்தினால் ஏழைகளுக்கும்அநாதைகளுக்கும்,சிறைப்பட்டோருக்கும் உணவளிப்பார்கள். (திருக்குர்ஆன் 76:8)
இஸ்லாம் இயம்பும் சமூக சேவையின் கோட்பாடு  (The Concept of Social Work in Islam).
கீழ்க்கண்ட வசனத்தில் பயபக்தியுடையவர்களின் குணநலன்களை இறைவன் தெளிவாக விளக்கியுள்ளான்:
= புண்ணியம் என்பது உங்கள் முகங்களைக் கிழக்கிலோமேற்கிலோ திருப்பிக் கொள்வதில் இல்லை. ஆனால் புண்ணியம் என்பது அல்லாஹ்வின் மீதும்இறுதி(த் தீர்ப்பு) நாளின் மீதும்மலக்குகளின் மீதும்,வேதத்தின் மீதும்நபிமார்கள் மீதும் ஈமான் கொள்ளுதல்; (தன்) பொருளை இறைவன் மேலுள்ள நேசத்தின் காரணமாகபந்துக்களுக்கும்அநாதைகளுக்கும்மிஸ்கீன்(ஏழை)களுக்கும்,வழிப்போக்கர்களுக்கும்யாசிப்பவர்களுக்கும், (அடிமைகள்கடனாளிகள்) போன்றோரின் மீட்புக்காகவும் செலவு செய்தல்இன்னும் தொழுகையை ஒழுங்காகக் கடைப்பிடித்து முறையாக ஜகாத் கொடுத்து வருதல் (இவையே புண்ணியமாகும்). இன்னும் தாம் வாக்களித்தால் தம் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவோரும், (வறுமைஇழப்பு போன்ற) துன்பத்திலும், (நோய் நொடிகள் போன்றவற்றின்) கஷ்டத்திலும்யுத்த சமயத்திலும்உறுதியுடனும்பொறுமையுடனும் இருப்போரும்தான் நன்னெறியாளர்கள். இன்னும் அவர்கள்தாம் முத்தகீன்கள் (பயபக்தியுடையவர்கள்). ( திருக்குர்ஆன்2:177)
தனக்கு விரும்புவதையே தன் சகோதரருக்கும் விரும்புவது
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தனக்கு விரும்புவதையே தன் சகோதரருக்கும் விரும்பாதவரை உங்களில் எவரும் ஈமான் கொண்டவராக மாட்டார்.” (புகாரீ)
= இறைத்தூதரின் இன்னொரு கூற்று: சூரியன் உதிக்கும் ஒவ்வொரு நாளிலும்இருவருக்கு மத்தியில் நீ சமாதானம் செய்து வைப்பது தர்மமாகும். ஒருவரை அவரது வாகனத்தில் ஏறுவதற்கு அல்லது அவரது பொருளை அதன் மீது ஏற்றுவதற்கு நீ உதவி செய்வதும் தர்மமாகும். நல்ல வார்த்தைகளைக் கூறுவதும் தர்மமாகும். தொழுகைக்கு செல்ல எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வோர் அடியும் தர்மமாகும். இடையூறு அளிப்பவற்றை பாதையிலிருந்து அகற்றுவதும் தர்மமாகும்.” (புகாரீமுஸ்லிம்).

திக்கற்றோர்க்கு ஒரு வாசல் பள்ளிவாசல்!


 மனிதர்களுக்காகத் தோற்றுவிக்கப்பட்ட (சமுதாயத்தில்) சிறந்த சமுதாயமாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள்; (ஏனெனில்) நீங்கள் நல்லதைச் செய்ய ஏவுகிறீர்கள்தீயதை விட்டும் விலக்குகிறீர்கள்இன்னும் அல்லாஹ்வின்மேல் (திடமாக) நம்பிக்கை கொள்கிறீர்கள்; ....  (திருக்குர்ஆன் 3:110)
இன்று நாம் வாழும் நாட்டில் நமக்கு இருக்கும் சமூகப் பொறுப்பை மேற்படி இறைவசனம் எடுத்துச் சொல்கிறது. ‘சிறந்த சமுதாயம்’ என்ற அந்தஸ்தை நாம் தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமானால் நம்மீது சுமத்தப்பட்ட பொறுப்பை நிறைவேற்றியாக வேண்டும். தொழுகை நோன்பு என்ற ஆன்மீகக் கடமைகளை தவறாமல் நிறைவேற்றும் அதேவேளையில் நற்காரியங்கள் செய்வதிலும் நன்மை வளர்ப்பதிலும் நாம் ஈடுபட்டே ஆகவேண்டும். நம்மைச்சுற்றி – நாம் தொழும் பள்ளிவாசல்களைச் சுற்றி – ஏழைகளும் வறியவர்களும் இன்ன பிற தேவை உடையவர்களும் வாழ்ந்துகொண்டு இருக்கும் போது அவர்களை நாம் அலட்சியப் படுத்த முடியுமா? அன்றாடம்  வீட்டிலிருந்து தொழுகைக்காக செல்லும் வழியில் காணும் அவர்களின் நிலைபற்றி நாம் – குறிப்பாக தொழுகையாளிகள் பொருட்படுத்தாமல் இருக்க முடியுமா?  
(நபியே!) நியாயத் தீர்ப்பைப் பொய்ப்பிக்கின்றானே அவனை நீர் பார்த்தீரா? பின்னர் அவன்தான் அநாதைகளை விரட்டுகிறான். மேலும்ஏழைக்கு உணவளிப்பதின் பேரிலும் அவன் தூண்டுவதில்லை.  இன்னும், (கவனமற்ற) தொழுகையாளிகளுக்குக் கேடுதான். அவர்கள் எத்தகையோர் என்றால் தம் தொழுகையில் பராமுகமாக(வும்அசிரத்தையாக)வும் இருப்போர்.  அவர்கள் பிறருக்குக் காண்பிக்(கவே தான் தொழு)கிறார்கள்.  மேலும்அற்பமான (புழங்கும்) பொருள்களைக் (கொடுப்பதை விட்டும்) தடுக்கிறார்கள் (திருக்குர்ஆன் 107:1-7)
அரசியல்வாதிகளும் ஏனையவர்களும் அவர்களைப்பற்றி கவலைப் படாதபோது நாம் மட்டும் எதற்காக கவலைப் படவேண்டும் என்று நம்மால் இருக்க முடியுமா? அவர்களைப் பொறுத்தவரையில் இவ்வுலகத்தோடு அனைத்தும் முடிந்துவிடுகிறது என்று நம்பி வாழ்கிறார்கள். ஆனால் நாம் அப்படியல்லவே! உண்மையான நிலையான வாழ்க்கை மறுமையில்தான் என்பதும் நன்மை செய்வோருக்கு சொர்க்கமும் அல்லாதவர்களுக்கு நரகமும் காத்திருக்கிறது என்பதல்லவா நமது நம்பிக்கை?
நமது தலைவர் – நமக்கு வழிகாட்டி – நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள், “அண்டை வீட்டார் பசியோடு இருக்கும் போது வயிறார சாப்பிடுபவன் முஃமின் (இறைவிசுவாசி) அல்ல!” (முஸ்னத் அபூயஃலா)என்று கூறியிருப்பதை நாம் அலட்சியம் செய்ய முடியுமா?
உணவு விஷயத்தில் அவர்கள் அதிக தேவையில்லாதவர்களாக இருக்கலாம். ஆனால் வேறு பல விடங்களில் அவர்கள் தினமும் துன்பத்தில் உழல்பவர்களாக உள்ளார்கள். உதாரணமாக அங்கு குடிசைகளில் வாழும் பெண்களைப் பொறுத்தவரையில் கழிப்பிடம் செல்வது என்பது மிகவும் கடினமான காரியம். அதிகாலையிலோ அல்லது இரவு இருட்டும் வரையிலோ காத்திருந்து அருகாமையில் உள்ள வெட்ட வெளிகளுக்கோ புதர்களுக்கோ சென்றுதான் இயற்கைத் தேவைகளை அப்பெண்கள் நிறைவேற்ற முடியும். அதுவும் மிக ஆபத்து நிறைந்த ஒன்று. அதுபோன்ற வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திதான் பாலியல் வல்லுறவுகள் கூட நிகழ்கின்றன. நமது குடும்பப் பெண்களுக்கு அப்படி ஒரு நிலை என்றால் நம்மால் உணர்வற்று இருக்க முடியுமா?
பள்ளிவாசல்கள் நலிந்தோரை அரவணைக்கும் தளங்களாக..
மேற்படி திருக்குர்ஆன் வசனத்தில் கூறப்பட்ட மனிதர்களுக்காகத்  தோற்றுவிக்கப்பட்ட  சிறந்த சமுதாய மக்கள் அடிக்கடி கூடும் இடம் பள்ளிவாசல்கள். நம்மைப் படைத்த இறைவனின் பொருத்தம் நாடி அங்கு கூடும் தொழுகையாளிகள் நினைத்தால் பள்ளிவாசல்களை அருமையான சமூகசேவை மையங்களாக மாற்ற முடியும். நம்மைச் சுற்றி வாழும் நலிந்தோரை அரவணைக்கும் தளங்களாக பள்ளிவாசல்கள் மாறும்போது அங்கு பல சமூகப் புரட்சிகள் நடைபெறும். நமக்கு இறைவன் வழங்கியுள்ள பொருளாதாரம், கல்வி அறிவு, கணினி அறிவு, தொழில் அறிவு, சட்ட அறிவு, தொழில் அனுபவங்கள், இன்ன பிற திறமைகள் போன்ற பலவற்றையும் ஒருங்கிணைத்து பயன்படுத்த பள்ளிவாசல்களை அருமையான தளங்களாக அமைகின்றன. 
= ஏழைகளுக்கு உணவளித்தல், குழாய்க் கிணறுகள் தோண்டி நீர் வழங்குதல், முதியோர் மற்றும் விதவைகள் ஆதரவு, நோயுற்றோருக்கு மருத்துவ உதவி, மருந்து உதவி, வீடற்றவர்களுக்கு வீடுகள் கட்டுதல், பள்ளிக்கு செல்ல ஏழைக் குழந்தைகளை ஊக்குவித்தல், உதவுதல், வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டல்கள், ஏற்பாடுகள், தொழில் பயிற்சி, அநியாயமாக சிறையில் அடைக்கப்பட்ட அப்பாவிகளை விடுதலை செய்ய முயலுதல்,  தொழில் அல்லது வியாபாரம் தொடங்க வட்டியில்லா கடன் ஏற்பாடுகள் போன்ற பலவற்றையும் நாம் செய்ய முடியும். இவை அனைத்தையும் ஒரே நேரத்தில் செய்ய வேண்டும் என்பதில்லை. படிப்படியாக நம்மால் எவை முடியுமோ அவற்றை தக்க கலந்தாலோசனைகளோடும் தகுதியான தலைமையின் கீழும் நாம் செய்ய முடியும்.
.நாம் செய்ய முனையும் சேவைக்கான பொருளாதாரத்தை பள்ளிவாசல்களில் அறிவிப்பு செய்தும் வாட்சப் குழுமங்களில் பகிர்வதன் மூலமும் திரட்ட முடியும். பெரும்பாலான சேவைகளுக்கு அரசாங்கத்திலேயே சிறுபான்மைப் பிரிவுக்கான மானியங்கள் உள்ளதாக அறிகிறோம். இவற்றை  உரிய முறையில் விண்ணப்பிப்பதன் மூலமும் சேவைகளைத் துவங்க முடியும்.
பள்ளிவாசல்களில் நீர் மற்றும் கழிப்பிட வசதிகள் செய்தல்
ஒரு மனிதன் மரணித்து விட்டால் மூன்று செயல்களை தவிர அனைத்தும் முடிவடைந்து விடும். 1.நிலையான தர்மம்  2.பயனுள்ள கல்வி  3.இறைவனிடம் பிரார்த்திக்கும்  குழந்தைகள். (அபூஹூரைரா(ரலிமுஸ்லிம்) இந்த நபிமொழியை நம்மில் அனைவரும் கேட்டிருப்போம்.மரணத்திற்குப் பின்னும் நற்கூலி கிடைத்துக்கொண்டே இருக்கவேண்டும் என்ற நாட்டம் கொண்ட  நம்மில் செல்வந்தர்கள் குழாய்க் கிணறுகளை பள்ளிவாசல் வளாகங்களிலோ அருகாமையிலோ உரிய அனுமதியோடு தோண்டி ஏழைகளுக்கு நீர் விநியோகம் செய்யலாம்.
இன்று பல பள்ளிவாசல்களில் தேவைக்கு அதிகமான பொருளாதாரம் குவிவதை நாம் அறிவோம். அவை பள்ளிவாசல்களை மென்மேலும் மெருகூட்டவும் ஆடம்பர செல்வினங்களுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுவதை கண்டு வருகிறோம். இப்படிப்பட்ட பொருளாதாரங்களை பள்ளிவாசல்களை ஒட்டியே ஒருசிலக் கழிப்பிடங்களைக் கட்டிப்  பராமரித்தால் அப்பாவி ஏழைப் பெண்களின் துயர் தீரும். அவர்கள் அன்றாடம் சந்திக்கும் துன்பத்தில் இருந்தும் மனப்புழுக்கத்தில் இருந்தும் காப்பாற்றப்படுவார்கள். இந்த வசதிகளை அவர்களுக்கு செய்து கொடுத்தவர்களுக்கு இறைவனிடமிருந்து கிடைக்கும் நற்பேறுகளைப் பற்றி நாம் கூறவும் வேண்டுமா?
பிறர் துன்பம் நீங்க உதவுவோருக்கு இம்மையிலும் மறுமையிலும் துன்பம் ஏற்படாமல் அல்லாஹ் காப்பாற்றுகிறான். ஒருவன் மற்றவர்களுக்கு உதவும் காலம் வரை அல்லாஹ்வும் அவனுக்கு உதவுவான்” – நபிமொழி (அறிவிப்பு: ஹழ்ரத் அபூஹுரைரா(ரலி) - முஸ்லீம்)
= விதவைகள்ஏழைகளுக்காக பாடுபடுபவர் இறைவழியில் அறப்போர் செய்பவரைப் போன்றவர் ஆவார். மேலும்இரவு காலங்களில் நின்று வணங்கிபகல் நேரங்களில் நோன்பு நோற்றவரைப் போன்றவர் ஆவார் என நபி (ஸல்) கூறினார்கள். (அறிவிப்பாளர்: அபூஹுரைரா (ரலி) - புகாரி)